Genel

Yerli Üretime Logo Zorunluluğu Getirildi

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı attı. Yönetmeliğe göre, üretim yeri Türkiye olan mallar tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması zorunlu olacak.

Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu hale getiriliyor. Bundan sonra yerli ürünlerde farklı logo kullanılacak.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Getirilen düzenlemeyle birlikte, etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

İşte o yönetmelik:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

  1. e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Etiketlerin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tarife ve fiyat listelerinin” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Etiketler
Daha Fazla Göster
Kapalı