Analizler

Türkiye – Çin Ekonomik İlişkileri Kapsamında “Dijital Ticaret Sektörü Raporu” Yayınlandı

TÜSİAD Çin Network çalışmaları kapsamında, Türkiye ve Çin ortasındaki ekonomik bağlantılara katkı vermek maksadıyla, potansiyel teşkil eden bölümler özelinde, ilgili kamu yetkilileri ve her iki ülkeden özel dal paydaşlarının iştirakiyle yuvarlak masa toplantıları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, “ulaştırma/lojistik”, “turizm”, “bilgi ve irtibat teknolojileri”, “gıda ve tarım ürünleri” bölümlerini ele alan toplantılar düzenlendi. Son sektörel yuvarlak masa toplantısında ise dijital ticaret alanında iki ülke ortasındaki işbirliği imkanlarına odaklanıldı ve bu çerçevede bir TÜSİAD raporu yayınlandı.

Atlı Küresel işbirliğinde hazırlanan rapor, Türkiye ve Çin ortasında dijital ticaret konusunda aşağıdaki üç alanda fırsatları irdeliyor ve bir dizi siyaset önerisi içeriyor.

 • Çin’in global dijital ticaret platformları
 • Çin ile teknoloji alanında iş birliği
 • Çin’den Türkiye’nin dijital ticaret teşebbüslerine yatırım çekilmesi

Raporda şu konuya dikkat çekiliyor:

“Dijital ticaret kapasitesinin artırılması noktasında bu alanda dünyada öncü pozisyonda olan Çin ile iş birliği Türkiye için kıymetli yararlar sağlayacaktır. Bu bağlamda, Türk firmalarının Çin’in global dijital ticaret platformlarında aktif bir halde yer almaları ülkemizin e-ihracat hacmini artırmaya katkıda bulunacağı üzere, Türkiye’nin dijital altyapısının geliştirilmesi için teknoloji alanında ülke olarak büyük bir atılım yapmakta olan Çin ile iş birliği yapılması ve Çin’den Türkiye’nin dijital ticaret teşebbüslerine yatırım çekilmesi öncelikli olarak gündemde yer alması gereken mevzulardır.”
Serkan Sevim: Dijital altyapılarımızın gelişimi ve üniversite gençliğimizin dijital meslekler konusundaki eğitiminde Çin ile birlikte hayata geçirebileceğimiz büyük fırsatlar görüyoruz.

TÜSİAD’ın Türkiye-Çin alakalarını son derece önemsediğini tabir eden TÜSİAD İdare Heyeti Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Lideri Serkan Sevim şu tabirleri kullandı:
“Son 15 yılda dünya ekonomisindeki dijitalleşme ile gerçekleşen dönüşüm sonucunda başta Çin olmak üzere Asya menşeili şirketlerin dünya pazarından aldığı hisse artmaktadır. Gerek dijital altyapılarımızın gelişimi, gerekse 8 milyonu bulan üniversite gençliğimizin dijital meslekler konusundaki eğitimi bahislerinde Çin ile birlikte hayata geçirebileceğimiz büyük fırsatlar görüyoruz.”

Korhan Kurdoğlu: Çin ile iş birliği, Türkiye’nin küresel dijital ekosistem içerisindeki pozisyonunu güçlendirmesine büyük katkılar sağlayacaktır.

TÜSİAD Çin Network Lideri Korhan Kurdoğlu; Çin’in, perakende dijital ticarette dünyada en büyük hacme sahip olan ülke olduğu üzere, bu alanda en yüksek büyüme suratına sahip olan ülkelerden birisi pozisyonunda bulunduğuna dikkat çekti. Kurdoğlu, Çin ile iş birliğinin, Türkiye’nin dijital ticaret altyapısını geliştirmesi ve küresel dijital ekosistem içerisindeki pozisyonunu güçlendirmesine büyük katkılar sağlayacağını söz etti.

İlgili Raporlar:

 •  Türkiye – Çin Ekonomik Alakaları / Sektörel Yuvarlak Masa Toplantıları 1-2-3 (Ulaştırma/lojistik, Turizm, Bilgi ve Bağlantı Teknolojileri)
  https://www.tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10511-turkiye-cin-ekonomik-i-liskileri-sektorel-yuvarlak-masa-toplantilari
 •  Türkiye – Çin Ekonomik Münasebetleri / Sektörel Yuvarlak Masa Toplantıları 4- Besin ve Tarım Eserleri Kesimi
  https://www.tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10624-turkiye-cin-i-liskileri-gida-ve-tarim-urunleri-sektoru
 •  Türkiye – Çin Ekonomik Alakaları / Sektörel Yuvarlak Masa Toplantıları 5- Dijital Ticaret Kesimi
  https://www.tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10690-turkiye-ve-cin-ekonomik-i-liskileri-sektorel-yuvarlak-masa-toplantilari-5-dijital-ticaret-sektoru
 •  Economic Relations Between Turkey and China – Sectoral Round Table Meetings (Transportation/Logistics, Tourism, Information and Communication Technologies)
  https://www.tusiad.org/en/reports/item/10550-economic-relations-between-turkey-and-china-sectoral-round-table-meetings
Etiketler
Kapalı