GenelSosyal Medya

Kidfluencer Nedir? Kimlere Kidfluencer Denir?

Sosyal medya kullanımının genç ve çocuk yaş grubuna kadar inmesi, bu mecradaki çocuk nüfusundaki artışı da beraberinde getiriyor. Bir rol model olarak karşımıza çıkan ve ürün odaklı reklamların tanıtımında kullanılan bu çocuklar sosyal medyada artık kidfluencer olarak anılıyor.

Pazarlama kanallarının yaygın olduğu günümüzde influencer dünyasına artan ilgi, genç ve çocukların da ürün tanıtımlarına dahil olmasına ortam hazırlıyor. Çocuklar ve aileleriyle işbirliği yapmak isteyen markaların Pazar payı arttıkça, ana akım alanı genişliyor.

Facebook, Youtube, Instagram gibi sosyal medya kanalları 13 yaşın altında bulunan pek çok çocuğa ulaşan içeriklere sahip. Bu içeriklere ilgi gösterenler de yine bu yaş grubundaki kişiler oluyor. PwC Kids Dijital Reklamcılık Raporu’na göre bu alanda yapılan toplam harcamalar dijital reklam pazarının % 28’ini oluşturuyor. Ayrıca bu ilginin giderek artacağı ve dijital medya tüketiminde çocukların daha önemli bir role sahip olacağı düşünülüyor.

Kimlere Kidfluencer Deniliyor?

Kidfluencer kelimesi ilk olarak 2015 yılında kullanılmaya başlandı. 13 yaşın altında olan ve sosyal medyalarda marka bilinirliği olan çocuklara kidfluencer deniliyor. Reklam amaçlı içerik oluşturan bu çocukların takipçi sayıları da milyonu geçiyor.

 

Daha Fazla Göster
Kapalı