SEO & SEM

Google Ads’de Anahtar Kelime Seçimi Nasıl Olmalı?

Google reklamcılığında en çok karşılaşılan sorulardan biri Google Ads’de anahtar kelime kullanımıdır. Anahtar kelime reklamcılığı artık tüm dijital reklamcılık modellerinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu konuda önemli nokta anahtar kelime seçimi ve hangi eşleşme türüyle reklamı yayınlayacağını bilmektir.

Google Ads’te üç çeşit anahtar kelime kullanımından bahsedilebilir. Bunlar geniş eşleşme, tam eşleşme ve sıralı eşleşme olarak bilinir. Geniş eşleşmeyi ele aldığımız zaman anahtar kelimeyi eklediğiniz zaman sistemin otomatik olarak eklediği eşleşme türü olduğunu söyleyebiliriz. Yani siz manuel olarak diğer eşleşme türlerini kullanmak için bir müdahalede bulunmazsanız sistem kelimenizi geniş eşleşme formatında ele alacaktır. Bu eşleşme türünde yazdığınız kelimenin hatalı yazılan halleri ve çeşitleri varyasyonları da reklama dahil olacaktır.

Sıralı eşleşme anahtar kelime kullanımı ise sadece ilgili kelime öbeği tetiklendiğinde reklamlarınızın gösterilmesini sağlayacaktır. Tam eşleşme anahtar kelime kullanımı da anahtar kelimenizi tam olarak yazan kişilere reklamınızın gösterilmesini sağlar. Anahtar kelimeler girildikten yaklaşık 1-2 gün sonra aldığınız trafiğin hangi kelimelerden geldiğini kontrol ederseniz gereksiz trafiğin bütçe harcatmasını engellemiş olur ve daha doğru anahtar kelime planlaması yapabilirsiniz. Bütün bunları gözden geçirdikten sonra gereksiz gördüğünüz anahtar kelimeleri de negatif anahtar kelime olarak ekleyebilirsiniz.

Kapalı